Створення та реформування HRM-систем

Формування нових або реорганізація існуючих підрозділів, відповідальних за роботу з персоналом, дає змогу:

  • розробити або відкорегувати процедури і стандарти діяльності, підготувати спеціалістів відповідно до потреб кожного конкретного бізнесу;
  • оптимізувати витрати на пошук та підбір персоналу, мінімізувати ризики при звільненні;
  • створити або вдосконалити систему зворотного зв’язку.

Що робити, щоб до компанії потрапляли “наші” люди, з відповідними цінностями та світосприйняттям, а працівники не просто “ходили на роботу”, але й переймалися результатами власної праці в компанії? Робота над ефективною HRM-системою є продовженням аудиту та дозволяє усім дотичним зробити свій внесок у розробку та затвердження оптимальної (для бізнесу) системи управління.

quotes-icon

Найпотужніша конкурентна перевага компанії не у талантах, а у системах, в які ці таланти організовані.

Resource-Based View of the Firm